ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


Στη σημερινή εποχή τα δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών αποτελούν την βάση όλων των επιχειρήσεων καθώς παρέχουν εύκολη επικοινωνία, συντονισμό των εργαζομένων και ανταλλαγή δεδομένων.

Για την αποφυγή προβλημάτων στη χρήση των δικτύων, η πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να εξετάζεται από το στάδιο εφαρμογής. Η διαδικασία της πιστοποίησης ελέγχει την εγκατεστημένη καλωδίωση για να πιστοποιηθεί το κατά πόσο είναι συμμορφωμένη με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Η πιστοποίηση, μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε οποιαδήποτε ανωμαλία υπάρχει στο δίκτυο και να επισημανθούν τα προβλήματα που προκαλούνται από την κακή ποιότητα των στοιχείων.

Παρότι καμία επιχείρηση δεν αναβάλει τις κρίσιμες και αναγκαίες συντηρήσεις, υπάρχουν κάποιες από αυτές που περιλαμβάνονται στις “προαιρετικές” και που δυστυχώς δεν πραγματοποιούνται, μέσα σε αυτές κατατάσσονται και οι πιστοποιήσεις.

Η πιστοποίηση προϋποθέτει εκπαιδευμένους τεχνικούς και εξειδικευμένο εξοπλισμό δοκιμών. Αυτό είναι κάτι που περιλαμβάνει ακριβό εξοπλισμό επομένως μπορεί να αναβληθεί, σωστά;

Λάθος.

Είναι γνωστό πως η καλωδίωση προκαλεί το ήμισυ του συνόλου των αστοχιών ενός δικτύου. Με την πιστοποίηση του καλωδιακού δικτύου, οι αποτυχίες είναι μειωμένες αν όχι μηδενικές, και στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που διανύουμε αυτό είναι πλεονέκτημα για τους εξής απλούς λόγους :


Η πιστοποίηση είναι λιγότερο ακριβή από την επισκευή.
Η πιστοποίηση χτίζει μελλοντική υποδομή.
Η μη πιστοποιημένη καλωδίωση είναι χαμένο κεφάλαιο.

Η πιστοποίηση καλωδίων αποτρέπει προβλήματα και ασφαλίζει το δίκτυο σας έναντι μελλοντικών προβλημάτων. Χωρίς τη πιστοποίηση οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε δίκτυα εν λειτουργία ή ακόμη χειρότερα σε “πεσμένα” δίκτυα.

Ένα “πεσμένο” δίκτυο δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα σε μία επιχείρηση με κυριότερα από αυτά την απώλεια εσόδων, τη μείωση της παραγωγικότητας και τη μειωμένη εξυπηρέτηση του δικτύου πελατών της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις πολλές φορές μπαίνουν στον πειρασμό να επιλέξουν μια καλή και επώνυμη μάρκα καλωδίων και υλικών διασύνδεσης με απώτερο σκοπό να γλυτώσουν το κόστος της πιστοποίησης, αυτό είναι κατανοητό διότι οι περισσότεροι κατασκευαστές καλωδίων και υλικών διασύνδεσης προσφέρουν καλές εγγυήσεις και “στέκονται” πίσω από τα προϊόντα τους, ωστόσο την τελική εγγύηση της εγκατάστασης δεν θα σας τη δώσουν οι κατασκευαστές αλλά οι εγκαταστάτες.

Η ποιότητα μιας εγκατάστασης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των εγκαταστατών, αν η εγκατάσταση είναι κακή, ακόμη και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα αποτυγχάνουν, φυσικά οι αποτυχίες και οι συνακόλουθες δυσκολίες βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της εγγύησης του εκάστοτε υλικού, έτσι η επιχείρηση βρίσκεται πάλι εκτεθειμένη.

Ο μόνος τρόπος να διαβεβαιώσουμε ότι η εργασία εγκατάστασης πληροί τις προδιαγραφές της και να εξασφαλιστεί ότι ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές είναι η πιστοποίηση.

Η ΦΑΣΜΑ έχοντας την αναγκαία και απαραίτητη γνώση, εμπειρία και προσωπικό, αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την πιστοποίηση δικτύων μικρής και μεγάλης κλίμακας.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διευθύνση:
Δερβενακίων 12, Κορυδαλλός, Αθήνα

Τηλ.:
210 4977592
6981 694 035

e-mail:
nliapis@fasma.com.gr
fasma.com.gr@gmail.comfasma.com.gr, 2012 , Όροι χρήσης και πολιτική